một khởi đầu mới

Với bài này tôi muốn bắt đầu lại với việc viết blog một cách nghiêm túc. Tumblr không thực hiện tốt chức năng này, vì vậy tôi chuyển sang wordpress. Mọi thứ bắt đầu với lần đi thực tập ở Đức. Cùng một lúc tôi nhận được giấy gọi nhập học master và một chỗ […]

Read more "một khởi đầu mới"